Terugblik !

Ga naar beneden

Terugblik !

Bericht  Guest op do 19 jul 2007, 17:11

Een terugblik op 1 jaar vogelkijken onder impuls van ons aller "keizer" Peter Claus ! Mijn lijstje : Roodkeelduiker, Parelduiker, Fuut, Roodhalsfuut, Dodaars, Geoorde Fuut, Kuifduiker, Aalscholver, Kwak, Koereiger, Kleine Zilver, Grote Zilver, Blauwe Reiger, Purperreiger, Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Lepelaar, Flamingo, Wilde Zwaan, Knobbelzwaan, Kleine Rietgans, Rietgans, Toendrarietgans, Kolgans, Grauwe Gans, Indische Gans, Canadese Gans, Rotgans, Brandgans, Bergeend, Casarca, Nijlgans, Smient, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Krooneend, Tafeleend, Kuifeend, Topper, Eider, Ijseend, Zwarte Zee-eend, Brilduiker, Nonnetje, Middelste Zaagbek, Grote Zaagbek, Zwarte Wouw, Rode Wouw, Blauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, Sperwer, Havik, Wespendief, Buizerd, Ruigpootbuizerd, Slangenarend, Visarend, Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kraanvogel, Scholekster, Kluut, Strandplevier, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Steenloper, Drieteenstrandloper, Kanoet, Bonte Strandloper, Paarse Strandloper, Kemphaan, Wulp, Grutto, Tureluur, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Bosruiter, Oeverloper, Witgat, Watersnip, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Visdief, Zeekoet, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Zomertortel, Koekoek, Kerkuil, Ransuil, Steenuil, Vale Gierzwaluw, Gierzwaluw, Ijsvogel, Bijeneter, Hop, Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Veldleeuwerik, Kuifleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Pestvogel, Waterspreeuw, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grote Lijster,Graszanger, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Orpheusspotvogel, Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Pimpelmees, Koolmees, Zwarte Mees, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Grauwe Klauwier, Spreeuw, Wielewaal, Gaai, Ekster, Kauw, Raaf, Kraai, Roek, Bonte Kraai, Ringmus, Huismus, Vink, Keep, Sijs, Groenling, Putter, Goudvink, Kneu, Grauwe Gors, Geelgors, Cirlgors en Riegors.

Ik ben alvast tevreden en kijk uit naar meer ...

Dimi

Guest
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  Gast op do 19 jul 2007, 21:51

Dimi schreef:Een terugblik op 1 jaar vogelkijken... Dimi

amaai zenne! :whi:

Gast
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  tseef op do 19 jul 2007, 23:55

Dimi schreef:Een terugblik op 1 jaar vogelkijken onder impuls van ons aller "keizer" Peter Claus ! Ik ben alvast tevreden en kijk uit naar meer ...

Dimi

over dat keizerschap valt te discuteren... Razz

ik zie dat je nog geen Bosuil hebt, je kan hier altijd eens komen luisteren in het Molenveld, elke avond roepende jongen ! ook deze avond weer, tot hiertoe 2 te horen, vanavond 3 dacht ik ...
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

MAANDOVERZICHT

Bericht  tseef op wo 31 okt 2007, 22:37

Oktober 2007 was een mooie vogelmaand !

Het begon reeds op de derde met een Velduil in het Broekmeers, een waarneming die overigens voor nogal wat discussie zorgde... De dag nadien was het weer raak met een kort pleisterende Klapekter in datzelfde Broekmeers :


foto : Dimitri De Wilde

Eerder op de dag een Rode Wouw die van Broekmeers naar Molenmeers vloog. Het Broekmeers bleef hoog scoren, met op 5 oktober pleisterend een Goudplevier, een Kemphaan en een Bonte Strandloper, ook trokken die dag 3 Barmsijzen over. Op 6 oktober een Smelleken en een Waterpieper, en eveneens een Waterpieper en 2 Kolganzen over het Wetterse Overschelde... Op Langendonk werd de Slechtvalk weer opgetekend ! Ook op 7 oktober een Smelleken over Broekmeers en tevens een spetter van formaat : een Roodkeelpieper ! In de Oude Schelde te Schellebelle riep een Waterral... Negen oktober 2007, en in de Uitbergse bossen vloog en riep zowaar een Zwarte Specht ! Een eerste melding van een kleine reeks van waarnemingen van Geelpootmeeuwen op de Nieuwdonk te Overmere zorgde voor enkele leerrijke determinatiediscussies op 11/10... De dag nadien trok een IJsgors over het ondertussen niet meer weg te denken Broekmeers, langs de Blokstraat in Schellebelle zaten terwijlend 2 Bokjes en een Graszanger, nog een Graszanger maakte nog steeds het mooie weer in het Kalkense Molenmeers ! Op 13 oktober zorgden een Havik, een Slechtvalk, 3 Boerenzwaluwen en 5 Barmsijzen voor het mooie weer in het Broekmeers... Zondag 14 oktober werd lichtjes historisch met niet minder dan 9 Grote Zilverreigers in formatie over het Broekmeers, de groep werd daarenboven gefilmd door Jan Putteman :

https://www.youtube.com/watch?v=FFf3BWyuB4Q

Even tevoren reeds opgemerkt over Overschelde te Wetteren. Nog over het Broekmeers trokken 2 IJsgorzen ! Verder die dag werd in het 's Herenmeers te Overmere een Bokje opgestoten en zaten in de Polsmeersen, eveneens te Overmere, nog eens 3 pleisterende Grote Zilverreigers ! Daar werd ook een Kleine Bonte Specht waargenomen. Ook op de veertiende in het Broekmeers een wijfje Bruine Kiekendief en 2 Witgatjes. Over Kalkendorp trok die dag een luidroepende Kruisbek, met zowaar kenmerken van ... Grote Kruisbek ! Op Overschelde riep ondertussen een Boomklever ! De dagen nadien (15 en 16 oktober) werden nog Kleine Bonte Spechten gezien langs de Wetterstraat in Kalken en langs de Wettersestraat te Schellebelle, en alweer een Smelleken over het Broekmeers op 15 oktober... Niet minder dan 550 Grauwe Ganzen vlogen op 19/10 over Overschelde te Wetteren (en 668 op 21/10 over het Broekmeers !), terwijl op 20 oktober een Blauwe Kiekendief en zowaar een Oeverpieper het Broekmeers opfleurden ! Een Rode Wouw pleisterde op 22 oktober in het ... Broekmeers en ook op deze dag wederom een Smelleken ! Tevens vlogen toen niet minder dan 30 Buizerds over alsook een Barmsijs. Op Nieuwdonk zorgde ondertussen een geelpotige Zilvermeeuw voor de nodige discussies... Vrijdag 26 oktober, en een mooi langsvliegende Houtsnip in het Broekmeers, met daar ook een adult mannetje Blauwe Kiekendief, waarschijnlijk dezelfde vogel werd later opgemerkt op het Belham te Schellebelle. De Molenbeek in het Overmeerse Molenveld zorgde eind oktober met Witgatje, IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart voor hoop in bange dagen... Op 28 oktober zorgde de derde Rode Wouw van deze maand voor een adrenalinestoot in het Broekmeers, met daar die dag ook 10 overtekkende Goudplevieren. Nog 3 Ooievaars, waarvan 1 ongeringd, zaten op 30 oktober langs de Zeelsebaan te Grembergen, en op de laatste dag van de maand vloog in het Broekmeers een Blauwe Kiekendief en zaten op Langendonk de traditioneke Slechtvalk en een Roodborsttapuit. De ganse maand oktober waren er ook behoorlijk wat meldingen van Boomleeuweriken, terwijl de Grote Zilverreigers zo tegen het einde van de tiende maand van 2007 hun favoriete plekjes in de Kalkense Meersen aan het innemen zijn...
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  tseef op zo 02 dec 2007, 21:36

Hét hoogtepunt van november 2007 was uiteraard de adulte Middelste Jager die minstens 2 dagen (11+12/11) op de Nieuwdonk te Overmere pleisterde, allicht het binnenland ingeblazen na storm aan de kust. Bij een controle op 15 november werd de vogel niet meer waargenomen...


foto : Joris Everaert

Andere hoogtepunten waren de Kerkuil langs de Scheldedijk te Schellebelle op 5 november, de 11 Kraanvogels over de Heikantstraat te Overmere op 6 november, de 2 Grote Zilverreigers die de ganse maand november in de Kalkense Meersen pleisterden en een wijfje Smelleken laag jagend over het Broekmeers te Kalken op 29/11. Op 11 november was er een melding van 6 Wilde Zwanen op Langendonk te Schellebelle. Leuk waren de Visdief en de Geelgors die op 4 november langs de trektelpost in het Kalkense Broekmeers vlogen. Op dezelfde dag passeerden daar ook 8 Boomleeuweriken, verder nog 2 Boomleeuweriken op 1 november en 9 Boomleeuweriken op 23 november over of ter plaatse aan de Stooktestraat te Wetteren, en 1 Boomleeuwerik over het Overmeerse Molenveld op 5 november. Op 4 november vloog een Ooievaar over de Klappel te Overmere en sedert 14 november pleistert een geringd exemplaar langs te Kattebroeckstraat te Overmere. De ganse maand november zat er op Langendonk een Slechtvalk, met op de 16de van de maand zelfs een koppel. Twee Bruine Kiekendieven werden nog gezien op 11 november op de Pleite te Uitbergen, terwijl Blauwe Kiekendieven werden gespot in het Broekmeers op 12/11, 18/11 en 21 november (2 vogels). Waterrallen hoorde men in de Oude Schelde te Schellebelle/Wetteren op 2/11 en 8/11, tevens zat er een roepende vogel langs het Donkmeer op 15 november. Op 9 november vloog er een Wulp over Kalkendorp, op het einde van deze maand werd twee maal een Witgatje opgemerkt aan de Molenbeek van het Overmeerse Molenveld. Een roepende Goudplevier trok op 27/11 over het Broekmeers. Fraai was de Kleine Bonte Specht op 14/11 ergens tussen het Molenmeers te Kalken en Langendonk, met daar ook op dezelfde dag een Barmsijs. Verder werden er niet minder dan 25 Barmsijzen gezien aan de Nieuwdonk op 11 november en 2 vogels vlogen over de Blakken te Wetteren op 24/11. Een wijfje Roodborsttapuit zat mooi te wezen op Langendonk op 19 november, met allicht dezelfde vogel op de Aard te Schellebelle op 21/11. De Boomklever van het Donkmeer op 14 november zorgde voor de enige novembermelding van deze soort. Op verschillende plaatsen waren er de jaarlijkse najaarswaarnemingen van de Grote Gele Kwikstaart, op enkele plekken werden er Putters en Waterpiepers gemeld en op 23 november vlogen 15 Kolganzen over de Stooktestraat te Wetteren. Onder de categorie 'ontsnapt' vallen de spectaculaire waarneming van een arend met riempjes over de Kerkstraat te Overmere op 7 november en het nog steeds aanwezige mannetje Krooneend aan de Eendenkooi van het Donkmeer...


foto : Eric Rosschaert
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  tseef op za 05 jan 2008, 22:27

December 2007 nam een sterke start met een Zwarte Specht over de Springels te Wetteren op de 4de van de maand ! Daar vloog eveneens een Grote Barmsijs over. Petrus, de Ooievaar van Overmere, had het naar zijn zin in de Kattebroeckstraat en bleef de ganse maand trouw op post.


foto : Geert Meganck

Ook de ganse maand december aanwezig in de Kalkense Meersen : een ringtail Blauwe Kiekendief, die vanaf midden december het gezelschap kreeg van een prachtig adult mannetje. De Slechtvalken werden regelmatig gespot op hun vertrouwde plek in Langendonk en ook minstens 3 Grote Zilverreigers konden quasi dagelijks worden waargenomen in verschillende delen van de meersen.


foto : Eric Rosschaert

Een jagend mannetje Havik was op 10 december aanwezig in de Aaldries te Schellebelle, daar zaten ook 2 roepende Waterrallen en een groep van 26 Waterpiepers ! Op 11 december zorgden 16 Kolganzen voor een nieuwe soort in de Overmeerse wijk Molenveld. De dag nadien werd een Slechtvalk gezien op Overbeke te Wetteren. Weer een dag later zaten deze keer 11 Waterpiepers op d'Elst te Wetteren, daar trok ook een Barmsijs over. De ganse maand december werden hier en daar groepjes Sijzen gemeld, langs Kalkenvaart pleisterde regelmatig een groepje Putters. Ook werden op tal van plaatsen Zwarte Mezen waargenomen, oa. op de voederplaatsen, doch de aantallen lagen onder die van 2005...
Op 18 december vloog er een Rode Wouw over het Molenmeers te Kalken, de dag nadien was het weer prijs met een Smelleken over de Uitbergsestraat te Kalken, tevens zaten er die dag 2 Dodaarzen op het Overmeerse 's Herenmeers. Op 20 december pleisterden 4 Ooievaars op de Vlierzeelse Bussegem, nabij het aldaar gelegen stort... Op 21 december vloog een Grote Gele Kwikstaart over Kalkendorp, de dag nadien was er een vogel aanwezig in het Molenveld te Overmere. Nog een dag later zorgde een onvolwassen Havik voor paniek onder de plaatselijke Houtduiven van Kalkendorp !
Op 2de Kerstdag zat een Dodaarsje op de Kalkenvaart en riepen enkele Waterrallen aan de rand van het Kalkense Broekmeers. Een Witgatje zorgde voor enig vertier in het Molenveld op 27 december, in de wijk Bussegem konden die dag nog 2 Ooievaars worden gespot. Het Broekmeers te Kalken was op de dag van de onnozele kinderen goed voor 3 Goudplevieren en een Kemphaan, tevens joeg daar een (dé ?) Slechtvalk en in de ijskelder van het Wetterse Omnichem werd een zeer waarschijnlijke Baardvleermuis ontdekt ! Op 29 december werd een allicht overwinterend mannetje Roodborsttapuit gezien op de Belham te Schellebelle en vloog een Slechtvalk laag over het Molenveld te Overmere; terwijlend was in het Broekmeers te Kalken die dag nog steeds de Kemphaan aanwezig. De dag erna pleisterde er zelfs een groep van 18 Kemphanen ! De laatste dag van december 2007 was onder andere goed voor Putters, Kemphanen, een Ooievaar, een Slechtvalk, een mannetje Blauwe Kiekendief en uiteraard de niet meer weg te denken Grote Zilverreigers !

met dank aan alle diegenen die de moeite namen om hun waarnemingen door te geven cheers
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  tseef op zo 03 feb 2008, 14:15

De eerste dag van januari 2008 was het al prijs met een onvolwassen Havik langs de Uitbergsestraat te Kalken ! Deze vogel werd nadien nog enkele malen in de buurt van het Kalkense Molenmeers gezien. Eveneens op 1 januari een Ooievaar, pleisterend langs de Blokstraat te Schellebelle. Later op de maand nog verschillende waarnemingen van 1 tot 3 exemplaren, verspreid over de meersen, die toch wel een grote aantrekkingskracht uitoefenen op deze soort, het plaatsen van een nestpaal moet zo stilaan toch in overweging worden genomen... Op 2 januari vloog er een Ooievaar over het stort te Vlierzele, nog zo een typische locatie met veel voedsel ! Ook de reeds langdurig pleisterende vogel van de Kattebroeckstraat in Overmere, bleef de ganse maand trouw op post ! Het koppeltje Slechtvalken pleisterde de ganse maand januari op Langendonk te Schellebelle, terwijl de Putters enkel tot midden januari werden gemeld in de meersen; wel zat er een groepje van 13 vogels langs de Stooktestraat te Wetteren op 27 januari. Op de 2de dag van de maand zaten 7 Waterpiepers langs Kalkenvaart, op 13/1 werden er 3 gezien in het Molenmeers en op 27/1 toch een 25-tal op Langendonk. Voor Kemphaantjes in januari moest men in het Molenmeers maar voornamelijk in het Broekmeers te Kalken zijn, met een eerste melding van een 15-tal op 2 januari en een maximum aantal van 17 vogels in het Broekmeers in de laatste week van de maand. Het adulte mannetje Blauwe Kiekendief werd nog tot ten minste 4 januari gespot, maar verdween nadien van het toneel. Wel werden de ganse maand op verschillende plaatsen in de Kalkense Meersen tot maximum 2 ringtail Blauwe Kiekendieven waargenomen.
Eén van de toppers van januari 2008 was ongetwijfeld het bezoek van 3 Wilde Zwanen in het Broekmeers, de vogels werden op 3 januari voor het eerst gezien en de dag nadien helaas ook voor het laatst... Zenuwachtig als ze waren verkozen ze verder te vliegen en de plaatselijke ornithologen op hun honger te laten.


foto : Erwin Vereecken

Op 4 januari zat in het Broekmeers een leuk groepje van 17 Goudplevieren, met op 7/1 daar nog 4 vogels. De Grote Zilverreigers voelen zich in hun sas in de Kalkensen Meersen, de ganse maand januari konden er dan ook meerdere vogels tegelijkertijd en op verschillende plaatsen worden bewonderd, met allicht een recordaantal van 10 samen pleisterende Grote Zilverreigers op 6 januari in het 's Herenmeers te Overmere ! Begin januari zong de Bosuil nog steeds in het Overmeerse Molenveld, een nieuw broedgeval staat reeds in de steigers... In het 's Herenmeers pleisterde op 7 januari een groep van zo'n 200-tal Grauwe Ganzen, terwijl enkele onverwachte Rietganzen konden worden geobserveerd in een groep van een 100-tal Grauwe op 24 januari in het Broekmeers. Enkele dagen tevoren zaten 3 Kolganzen in het 's Herenmeers.
Op de voederplanken werden de ganse maand januari nog Zwarte Mezen en hier en daar een Keep gezien, terwijl op 13/1 enkele honderden Sijzen over de Scheldedijk te Grembergen trokken !
Op 10 januari zat er een Kemphaantje op Voorbellem te Wetteren, terwijl op 12/1 een Houtsnip werd gemeld in het Hospiesbos te Massemen ! Diezelfde dag vlogen ook 2 Ooievaars over de Stooktestraat te Wetteren en riep er een Waterral in het Molenmeers. Op 15 januari werd een Bokje gezien in het Broekmeers en ook op 22/1 werd een Bokje opgestoten, dit keer in het 's Herenmeers.
Op 17 januari pleisterde een Grote Gele Kwikstaart te Lede, diezelfde dag werd er, net als vorig jaar trouwens, een overwinterende Zwarte Roodstaart ontdekt op de kerk van Kalken ! Nog een Grote Gele Kwik werd gehoord op 20/1 op de Aard te Schellebelle, tevens werd de soort regelmatig waargenomen in een tuin langs de Stooktestraat te Wetteren. In diezelfde tuin pleisteren ook regelmatig Ringmussen.
Op 19 januari vlogen 2 Ooievaars over de Nieuwdonk te Overmere, enkele dagen tevoren werd een koppel waargenomen dat een poging ondernam om te paren, het lijkt er dus sterk op dat ook in 2008 er een koppel Ooievaars een broedpoging zal wagen in de Overmeerse Eendenkooi, hopelijk met meer succes dan vorig jaar !
Verheugend nieuws kwam vanuit het Kalkense Molenmeers op 23 januari, alwaar de Graszanger nog eens werd gehoord ! Diezelfde dag vloog er een Houtsnip aan de Oude Schelde te Wetteren. Op 27 januari werden enkele Noordse Kauwen gespot in het Wijmeers te Uitbergen, een dikwijls over het hoofd geziene ondersoort ! Diezelfde dag zat er een mannetje Roodborsttapuit op het Langendonk te Schellebelle, allicht dezelfde vogel zat de dag nadien op Belham te Schellebelle. Op de voorlaatste dag van de maand januari trok een omvangrijke sliert ganzen (200-tal vermoedelijk Grauwe Ganzen) over het Molenveld te Overmere, terwijl op de laatste dag de eerste 3 Scholeksters voor de streek werden gezien op de Nieuwdonk te Overmere.
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  tseef op zo 09 maa 2008, 14:13

Op 1 februari 2008 pleisterde een Roodborsttapuit op Langendonk te Schellebelle, op diezelfde dag zat daar eveneens een koppel Slechtvalken, deze vogels bleven trouwens nog de ganse maand ter plaatse...


foto : Marc van Den Bril

Ook de ringtail Blauwe Kiekendief kon de ganse februarimaand op verschillende plaatsen in de Kalkense Meersen worden waargenomen, terwijl in het Broekmeers en het Molenmeers te Kalken tijdens de tweede maand van 2008 tot maximum 20 Kemphanen werden geobserveerd. Ook groepjes Watersnippen (tot 60 stuks) waren daar constant aanwezig. En dan waren er natuurlijk de onvermijdelijke Grote Zilverreigers, waarvan er ook in februari dagelijks enkele exemplaren te bewonderen vielen, op 9 februari zelfs een overvliegende groep van 9 Grote Zilverreigers over de Blokstraat te Schellebelle ! De dag nadien werd dan in Overmere de slaapplaats van deze prachtige reigers ontdekt, met aldaar ter plaatse 6 à 10 vogels, bij latere controles schommelde dit aantal rond de 8 stuks. Op 2 februari zat er een geringde Ooievaar langs de Blokstraat en ook dit beest kon de ganse maand op verschillende sites in de meersen worden opgetekend. De Ooievaar van de Kattebroeckstraat te Overmere werd voor het laatst gezien op 24 februari, de pogingen om zijn (metalen) ring af te lezen mislukten telkens... Nog op 2 februari vloog een Smelleken over het Sluis te Berlare en werd een indrukwekkend aantal van om en bij de 200 Roeken over het Vaartplein te Kalken gezien, vliegend richting slaapplaats in de Oude Schelde te Schellebelle... Op de roestplaats van de Ransuilen in de Kalkense Meersen werden nog de ganse maand enkele vogels waargenomen, met een maximum aantal van 5 uilen. Op 5 februari vloog een Houtsnip over het Paardebroek te Berlare en tevens eentje over het Molenmeers te Kalken, daar zat ook een Waterral. Op diezelfde dag vlogen 3 Ooievaars over het Molenmeers, waarvan er later 2 pleisterden in het Broekmeers. De Bosuil van het Molenveld annex Boerenkrijgpark te Overmere zal ook dit jaar vermoedelijk weer tot broeden komen, getuige alvast het zingende mannetje in februari. Ook in de Nonnenbossen te Serskamp werd een roepend koppeltje gehoord. In het Molenmeers werd op de zevende van de maand een helaas dode Kerkuil opgeraapt, deze onfortuinlijke vogel werd op 22 mei 2007 geringd in een nestbak te Kalken. Een andere dode (ongeringde) Kerkuil werd op 10 februari gevonden te Vlierzele. Diezelfde dag zaten 7 Wulpen in de Kastermeersen te Wetteren en 1 dag ervoor was er een melding van een Bruine Kiekendief over het Belham te Schellebelle. De ganse maand februari werden voornamelijk in het Broekmeers te Kalken maar ook op Belham enkele Waterpiepers geobserveerd, terwijl onder andere in het Molenveld te Overmere en in Kalkendorp nog Zwarte Mezen werden gezien op de voederplaatsen. Een groep van 25 Wulpen kon worden aanschouwd op de Meerkens te Wetteren op 12 februari. Op 14 februari zat een groep van 187 Grauwe Ganzen in het Belham te Schellebelle. Drie dagen later zat er een Waterral te schreeuwen langs het Maaidonk te Overmere, met op die dag ook de Graszanger in het Molenmeers te Kalken !


foto : Marc van Den Bril

Op 18 februari zaten enkele Putters langs de Stooktestraat te Wetteren, terwijlend werd in het Broekmeers te Kalken een Bokje opgemerkt en zaten op het Donkmeer te Overmere een 200-tal Slobeenden ! Een dag later werd een alarmerend Witgatje gezien en gehoord in het Molenveld te Overmere. Op 20 februari zaten op de Nieuwdonk te Overmere 10 Scholeksters en minstens 15 Kemphanen op een akker langs de Koningstraat te Overmere. Over de Uitbergsestraat te Kalken vloog een dag later een Grote Gele Kwikstaart laag over en op 22 februari werd de eerste Grutto van 2008 gemeld in het Broekmeers te Kalken, al was er ook een melding van een vogel die zou gehoord zijn op 20 februari op de ... Gruttoweide te Schellebelle... ! Op de 23ste van de maand vloog een Houtsnip over de Uitbergsestraat te Kalken en zaten 3 Goudplevieren in het Broekmeers. De dag nadien vlogen 2 Ooievaars over het dorp met de mooiste naam, Schellebelle, en werden in de Polsmeersen te Overmere 2 Witgatjes gehoord, zat er in de Cederdreef te Wetteren een Barmsijs en werd in de kouter van de Kleine Molenstraat te Overmere een Kleine Zilverreiger opgestoten ! Deze reiger kon nadien echter niet meer worden terug gevonden. De volgende lichting Grutto's arriveerde op 26 februari, met 10 vogels op de beruchte Vliegerkesweide te Schellebelle en 8 stuks in het Broekmeers te Kalken. Eén dag later werd een Dodaarsje gemeld op de Kalkenvaart te Kalken en nog een dag later vloog een Grote Gele Kwikstaart op uit een gracht langs het Slot te Uitbergen. Op de laatste dag van februari 2008 pleisterde een Bonte Strandloper in het Broekmeers te Kalken (bron : website Kalkense Meersen). In februari waren er ook meldingen van Hermelijn (Molenmeers Kalken en Aard Schellebelle), Vos (Melle), een dode Bunzing (Veerstraat Uitbergen) en Dwergvleermuizen (Polsmeersen Overmere).
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  tseef op wo 10 sep 2008, 00:19

een jaar geleden stonden we met z'n allen (dankzij een attente Erwin Wink ) naar de Roodpootvalk in het Broekmeers te kijken, misschien morgen toch maar eens die Boomvalken op den Belham wat nader bestuderen... Razz

foto's : Neos (8/9/2007)

avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  tseef op di 09 feb 2010, 21:18

zo even er tussendoor mijn favorieten van de voorbije 9 februaridagen :

de 7 Kemphanen op de Vliegerkesweide, de 5 Grote Zaagbekken op Kalkenvaart, de Ransuil langs Kalkenvaart (vorige melding in de meersen op 13 juni...), de 9 Ooievaars over Wetteren (laag over richting Kalkense Meersen doch helaas nadien niet meer gemeld), de Tjiftjaf van het Molenmeers, de Pijlstaart op de Kruisweide, de 120 (!) Kolganzen van den Belham en toch ook wel de Slechtvalk, tenslotte de Zwarte Roodstaart van Wetteren Statie
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  tseef op do 31 mei 2012, 21:58

mei 2012 was zonder meer TOP Exclamation
in het rood de soorten die voor het eerst werden waargenomen in het gebied, maar is dat ook zo ?
kent iemand daarvan vroegere gevallen ?
zou interessant zijn moest het waarnemingenarchief eens online gezet worden...31-05-2012 3 3 Steltkluut - Himantopus himantopus Kalkense meersen - Vliegerkesweide Meerdere waarnemers
- 1 1 Dwergstern - Sternula albifrons RZ Donkmeer Wouter Rommens
- 2 1 Zwarte Specht - Dryocopus martius RZ Donkmeer Meerdere waarnemers
30-05-2012 2 1 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Meerdere waarnemers
- 1 1 Zwarte Specht - Dryocopus martius RZ Donkmeer Luc Creylman
29-05-2012 5 2 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Meerdere waarnemers
- 4 1 Zwarte Specht - Dryocopus martius RZ Donkmeer Meerdere waarnemers
28-05-2012 3 2 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Meerdere waarnemers
27-05-2012 1 1 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Luc Willems
26-05-2012 1 1 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Robbe De Groeve
- 1 1 Zwarte Specht - Dryocopus martius Berlarebroek Hilde Lowie
25-05-2012 4 2 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Meerdere waarnemers
- 2 1 Zwarte Stern - Chlidonias niger RZ Donkmeer Meerdere waarnemers
- 1 1 Kerkuil - Tyto alba Meerskant en Zand Koenraad Bracke
24-05-2012 3 1 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Meerdere waarnemers
23-05-2012 1 1 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Daan Stemgee
- 3 2 Cetti's Zanger - Cettia cetti Berlarebroek Meerdere waarnemers
22-05-2012 1 1 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer tseef
21-05-2012 6 2 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Meerdere waarnemers
20-05-2012 Woudaap - Ixobrychus minutus RZ Donkmeer Luc Willems
19-05-2012 1 1 Krooneend - Netta rufina RZ Hemelse Rij decruyenaere annick
- 1 1 Zwarte Wouw - Milvus migrans Berlarebroek decruyenaere annick
18-05-2012 1 1 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Kalkense meersen - Molenmeers Erik Roels
15-05-2012 1 1 Bontbekplevier - Charadrius hiaticula Bruinbeke WDDI
13-05-2012 1 1 Cetti's Zanger - Cettia cetti Berlarebroek tseef
- 1 2 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Kalkense meersen - Molenmeers Erik Roels
12-05-2012 1 1 Visarend - Pandion haliaetus Bergenmeersen Jan Putteman
- 1 1 Zwarte Specht - Dryocopus martius Berlarebroek Daan Stemgee
- 1 1 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Kalkense meersen - Molenmeers Wouter Rommens
10-05-2012 2 1 Cetti's Zanger - Cettia cetti Berlarebroek Meerdere waarnemers
09-05-2012 1 2 Porseleinhoen - Porzana porzana Kalkense meersen Wouter Rommens
- 1 1 Cetti's Zanger - Cettia cetti Berlarebroek Daan Stemgee
08-05-2012 1 1 Rode Wouw - Milvus milvus Smetlede - Oud Smetlede Robert Jooris
- 1 1 Zwarte Stern - Chlidonias niger RZ Donkmeer tseef
- 1 1 Braamsluiper - Sylvia curruca Kalken dorp en omgeving Erik Roels
07-05-2012 1 1 Bokje - Lymnocryptes minimus Kalkense meersen - Molenmeers Kenny Hessel
- 1 1 Rosse Grutto - Limosa lapponica Kalkense meersen - Belham Kenny Hessel
05-05-2012 1 1 Noordse Kwikstaart - Motacilla flava thunbergi Kalkense meersen - Wijmeers tseef
- 2 1 Engelse Kwikstaart - Motacilla flava flavissima Kalkense meersen - Wijmeers Meerdere waarnemers
04-05-2012 1 1 Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra Kalkense meersen - Langendonk WDDI
- 1 1 Cetti's Zanger - Cettia cetti Berlarebroek Marc Rogghe
01-05-2012 1 1 Rode Wouw - Milvus milvus Wanzele (Dg) B&S Brutsaert
- 1 1 Braamsluiper - Sylvia curruca Heidemeersen - Heide Hoge Berg Dirk De Mesel
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  tseef op vr 27 nov 2015, 00:22

avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Terugblik !

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum