RED BELVAL !!!

Ga naar beneden

RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op wo 13 mei 2009, 09:33Beste natuurliefhebber,
Komt het prentje hierboven jou bekend voor? Gaat er een belletje rinkelen als we je vertellen dat dit de grote vijver van Belval-en-Argonne is?

De vijver van Belval is het hart van de Argonne, een schatkamer van biodiversiteit. Hier droomden we weg bij de misthoorngeluiden van de roerdomp bij valavond, vingen we ringslangen met de blote hand, of deden we een poging om de eindeloze reeks broedvogels te tellen…

Vandaag, aan de vooravond van het Internationale Jaar van de Biodiversiteit, komen we bij je aankloppen met zowel slecht als goed nieuws over Belval.
Laten we beginnen met het slechte nieuws. Belval is ernstig bedreigd. De grote vijver en 203 hectare daar omheen zijn aangekocht door een
loonwerker die de vijver heeft drooggelegd en vervolgens omgetoverd tot een reusachtig maïsveld. Een ware aanslag op de biodiversiteit en het landschap!

En wat is dan het goede nieuws? Onder impuls van Natuurpunt is een partnerschap gesmeed met de gemeente Belval, onze Franse zustervereniging LPO en de Conservatoire Champagne-Ardenne. De 4 organisaties staken de koppen bij elkaar en brachten een bod uit met het oog op de aankoop van de vijvers van Belval, de enige manier om dit unieke natuurgebied een duurzame toekomst te geven. Bij verschillende Franse overheden werden aankoopsubsidies gevraagd én verkregen, 78% al om precies te zijn, maar intussen blijft toch nog een zeer aanzienlijke restfinanciering bij elkaar te brengen.

Natuurpunt en zijn partners hebben nog tot eind mei een optie op het hele domein van 203 ha. Op dinsdag 19 mei zal de Raad van Bestuur van
Natuurpunt beslissen over het al dan niet aankopen van de vijvers van Belval. Een positieve beslissing over de aankoop is maar mogelijk als blijkt dat er binnen de grote groep van Vlaamse Argonauten voldoende enthousiasme aanwezig is om de aankoop te ondersteunen met persoonlijke giften of fondsenwervende initiatieven.

Daarom organiseren we een heuse donorconferentie die de engagementen van alle Argonne-liefhebbers in kaart moet brengen. In goed een week tijd willen we een substantieel bedrag aan beloofde giften bij elkaar krijgen om een onderbouwde beslissing tot aankoop te kunnen nemen. We rekenen écht op de steun van alle betrokken Natuurpunters en (ex-)Jeugdbonders om een positieve beslissing mogelijk te maken!

Als mede door jouw gift de aankoop van Belval kan doorgaan, mag je uiteraard een uitnodiging verwachten voor een grote reünie van Argonauten op de oever van de grote vijver, ergens in de loop van de volgende zomer. Beloofd!

Bijgevoegd vind je een engagementsverklaring waarmee je jouw steentje kunt bijdragen, maar deze keer mag het ook een rots zijn! Mogen we je vragen om die donorverklaring zo snel mogelijk (en alleszins vóór 19 mei) terug te bezorgen aan Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, fax 015-42 49 21, info@natuurpunt.be?

Je kunt ook helpen door deze oproep verder te verspreiden onder natuurliefhebbers waarvan je weet dat ze een band hebben met de Argonne. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om voor deze actie vooral te focussen op die groep van potentiële donateurs, en dus geen fondsen te mobiliseren ten koste van de reguliere fondsenwerving voor onze projecten in Vlaanderen.

Samen maken we het onmogelijke waar. Belval heeft je nodig!

Met vriendelijke groeten,
Jan Loos


Donorverklaring Belval


Ja!

Ik steun / wij steunen ten volle het initiatief van Natuurpunt en haar Franse partners om de vijvers van Belval door aankoop veilig te stellen voor de toekomst!

Als Natuurpunt tot aankoop zou overgaan, engageer ik mij / engageren wij ons om een steentje bij te dragen in de restfinanciering van deze historische aankoop.

Ik verbind mij ertoe / wij verbinden ons ertoe om op volgende manier een bijdrage te leveren:

• Ik doe / wij doen een éénmalige gift van …………....... euro. Stuur mij een overschrijvingsformulier en ik zal de fiscaal aftrekbare gift uitvoeren op volgende datum: ..……./………./2009


• Ik zal / wij zullen gespreid in de tijd, met name maandelijks – driemaandelijks – jaarlijks (omcirkel wat past) een fiscaal aftrekbare gift overmaken van

……………...………..euro,

en dit vanaf volgende maand – dit kwartaal – dit jaar tot en met ……/…../20…


Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode en gemeente:

Telefoon:

E-mail:

Handtekening:


Als tot de aankoop wordt overgegaan, mag u mij / ons de nodige documenten (overschrijving of permanente opdracht) toesturen waarmee ik het engagement in praktijk kan brengen.

Dit formulier graag ondertekend terugbezorgen aan Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, fax 015-42 49 21, info@natuurpunt.be

Voor al uw eventuele vragen mag u contact nemen met Jan Loos, Diensthoofd Algemene Zaken en Beweging, 0475-55 68 42, jan.loos@natuurpunt.be


Laatst aangepast door tseef op wo 13 mei 2009, 09:38; in totaal 2 keer bewerkt
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op wo 13 mei 2009, 09:37

komaan mensen, niet twijfelen maar DOEN :232: :232: :232:

voor een goed begrip, dit bericht van Rik Desmet, auteur van "Argonne, toekomst voor een verleden ?"

Voor alle duidelijkheid: we onderhandelen al bijna een jaar met de plaatselijke overheden voor de subsidiëring van de aankoop. We hebben daar al heel wat losgeweekt maar nog niet voldoende.
De aankoop zou gebeuren door Natuurpunt, Conservatoire Champagne Ardenne, LPO en de gemeente Belval. Dit staat allemaal in een overeenkomst tussen deze partners.
Het feit dat we nu beroep doen op iedereen is net omdat het nu echt cruciale weken worden die hopelijk de bekroning worden van al het werk dat al geleverd is.
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op wo 13 mei 2009, 10:33

avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op do 21 mei 2009, 00:14

Natuurpunt zou participeren in de aankoop cheers , de plaatselijke jagers zouden daarenboven niet meer op watervogels mogen schieten, wel nog op everzwijnen... Evil or Very Mad
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op vr 19 jun 2009, 22:49

Beste Belval-sympathisant,

Midden mei lanceerde Natuurpunt een dringende oproep aan alle Argonne-liefhebbers om een engagement aan te gaan voor de aankoop van de vijvers van Belval. De geregistreerde donorverklaringen van de ‘vrienden van de Argonne’ zouden doorslaggevend zijn in de afweging die de Raad van Bestuur moest maken in haar vergadering van 19 mei: Belval aankopen en daarmee een uniek natuurgebied en een icoon uit de geschiedenis van de Vlaamse milieubeweging helpen veilig stellen, of niet aankopen omdat het financieel misschien niet haalbaar zou zijn.
De reactie op onze oproep was zo massaal en zo hartverwarmend dat de Raad van Bestuur besloot om het licht op groen te zetten en de aankoop te laten doorgaan. In de voorbije weken ontvingen wij ruim 300 donorverklaringen voor een totaalbedrag van ongeveer 84.000 euro. Inmiddels hebben we, samen met onze partners in Frankrijk, het proces van aankoop definitief in gang gezet. Op 7 juli worden Natuurpunt, onze Birdlife-partner LPO, de Conservatoire Champagne-Ardenne en de gemeente Belval bij notariële akte eigenaar van de parel van de Argonne! Aan iedereen die hiertoe een steentje heeft bijgedragen: onze oprechte dank!Ondertussen staat ook vast dat diverse Franse overheden de aankoop voor in totaal 84 % zullen subsidiëren, maar dan nog blijft de inbreng vanwege Natuurpunt 280.000 euro (alle kosten inbegrepen). Mogen we je daarom vragen om de beloofde gift zo snel mogelijk over te schrijven op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding 'gift project 1410 Belval'?. Voor de talrijke Nederlandse vrienden én de Vlamingen in het buitenland: IBAN-code BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB.

Jouw gift heeft echt het verschil gemaakt om tot een positieve beslissing over de aankoop te komen, maar uiteraard is de financiering met deze eerste golf van giften nog lang niet rond. Je kunt ons ongetwijfeld helpen om een tweede, nog grotere golf van giften te genereren opdat we een zo groot mogelijk deel van de aankoop rechtstreeks zouden kunnen financieren. Er zijn nog vele honderden Argonne-bezoekers die nog niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in Belval, of die nog geen donorverklaring hebben ingevuld. De documenten in bijlage (wervend tekstje en donorverklaring) helpen je op weg om je ex-kampmakkers of reisvrienden ertoe aan te zetten om óók een gift te doen of een permanente opdracht te starten. Maak er een kettingmail van, zet de tekst op Facebook of op een forum van waarnemers… aan jou de keuze! Als je foto’s nodig hebt, willen we die graag bezorgen!
We beloofden alle donateurs een uitnodiging voor een groot zomerfeest in Belval. Momenteel bekijken we nog met de burgemeester of we welkom zijn om op zaterdag 15 augustus het plaatselijke ‘bal populaire’ te overspoelen met meer Vlamingen en Nederlanders dan de streek inwoners telt, dan wel of we een apart ‘fête des Belges’ organiseren in een ander weekend in augustus. Uitsluitsel daarover volgt zeer spoedig in een aparte mail.
Inmiddels heeft Natuurpunt Studie op www.waarnemingen.be ook al een invoerpagina aangemaakt voor waarnemingen in de Argonne: http://argonne.observado.org. Gebruik ze!
We zijn je héél erg dankbaar voor je gift én je engagement voor Belval, en hopen dat je ons helpt om nog véél meer fondsen te verzamelen. Tegen het grote zomerfeest willen we méér dan de helft van de restfinanciering rond hebben, zoniet zullen we de prijs van de drank moeten optrekken, en dat wil je toch liever niet meemaken? Samen gaan we er dus alles aan doen om die fondsenwerving een flinke boost te geven. Werf ze!

Met vriendelijke groeten,
Jan Loos
Diensthoofd Algemene Zaken & Beweging
015-29 72 66
0475-55 68 42
jan.loos@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be


Beste natuurliefhebber,

Mogelijk ben jij één van de talloze Vlamingen die de prachtige Argonne-streek in Noord-Frankrijk ontdekte als lid van Natuurpunt of de Jeugdbond voor Natuur en Milieu.
De vijver van Belval is het hart van de Argonne, een schatkamer van biodiversiteit. Op en rond de vijvers van Belval broeden sinds mensenheugenis bruine kiekendieven, grote en kleine karekieten, roerdompen en andere bijzondere riet- en moerasvogels… In de omgeving groeien tal van orchideeën en leven dassen, wilde katten, ringslangen, geelbuikvuurpadjes… kortom een paradijs voor elke natuurgenieter!
Vandaag, aan de vooravond van het Internationale Jaar van de Biodiversiteit, komen we bij je aankloppen met zowel slecht als goed nieuws over Belval.
Laten we beginnen met het slechte nieuws. Belval is ernstig bedreigd. De grote vijver en 203 hectare daar omheen zijn aangekocht door een loonwerker die de vijver heeft drooggelegd en vervolgens omgetoverd tot een reusachtig maïsveld. Een ware aanslag op de biodiversiteit en het landschap!
En wat is dan het goede nieuws? Onder impuls van Natuurpunt is een partnerschap gesmeed met de gemeente Belval, onze Franse zustervereniging LPO en de Conservatoire Champagne-Ardenne. De 4 organisaties staken de koppen bij elkaar en brachten een bod uit met het oog op de aankoop van de vijvers van Belval (203 ha in blok!), de enige manier om dit unieke natuurgebied een duurzame toekomst te geven. Bij verschillende Franse overheden werden aankoopsubsidies aangevraagd én verkregen, 84 % om precies te zijn, maar intussen blijft toch nog een zeer aanzienlijke restfinanciering bij elkaar te brengen.
Natuurpunt en zijn partners hebben beslist om tot aankoop over te gaan en voor de resterende 16 % van de aankoopsom een beroep te doen op giften van leden en sympathisanten. Natuurpunt heeft zich geëngageerd om op korte termijn 280.000 euro bij elkaar te brengen om de aankoop mogelijk te maken. Een eerste oproep bracht al 84.000 euro in het laatje, blijft dus nog 196.000 euro te financieren…
Jouw bijdrage is dan ook méér dan welkom op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding 'gift project 1410 Belval'. Alle donateurs ontvangen een persoonlijke uitnodiging (per e-mail) voor een groot zomerfeest in Belval, tenminste als je even een seintje geeft aan Jan Loos, jan.loos@natuurpunt.be of de bijgevoegde donorverklaring terugstuurt.
Bij voorbaat al héél erg bedankt voor je steun!Donorverklaring Belval


Ja!

Ik steun / wij steunen ten volle het initiatief van Natuurpunt en haar Franse partners om de vijvers van Belval door aankoop veilig te stellen voor de toekomst!

Ik engageer mij / wij engageren ons om een steentje bij te dragen in de restfinanciering van deze historische aankoop.

Ik verbind mij ertoe / wij verbinden ons ertoe om op volgende manier een bijdrage te leveren:

· Ik doe / wij doen een éénmalige gift van …………....... euro. Stuur mij een overschrijvingsformulier en ik zal de fiscaal aftrekbare gift uitvoeren op volgende datum: ..……./………./2009


· Ik zal / wij zullen gespreid in de tijd, met name maandelijks – driemaandelijks – jaarlijks (omcirkel wat past) een fiscaal aftrekbare gift overmaken van

……………...………..euro,

en dit vanaf volgende maand – dit kwartaal – dit jaar tot en met ……/…../20…


Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode en gemeente:

Telefoon:

E-mail:

Handtekening (niet noodzakelijk):

Ik bezorg u deze donorverklaring ter informatie, zodat u over mijn contactgegevens (telefoon en e-mail) beschikt om mij op de hoogte te houden van het project en mij uit te nodigen voor het groot zomerfeest in Belval. Ik schrijf mijn gift over naar rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt met mededeling ‘gift project 1410 Belval’ of zorg zelf voor de permanente opdracht bij mijn financiële instelling.

IBAN-code BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB.

Dit formulier graag ondertekend terugbezorgen aan Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, fax 015-42 49 21, jan.loos@natuurpunt.be

Voor al uw eventuele vragen mag u contact nemen met Jan Loos, Diensthoofd Algemene Zaken en Beweging, 0475-55 68 42, jan.loos@natuurpunt.be
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op wo 08 jul 2009, 00:32

gisteren gelezen op BB :

Deze namiddag werd de aankoopakte van het meer (en de omgeving ervan) van Belval (203ha) officieel verleden te Ste Menehould. Samen met nog 3 andere partners (de gemeente Belval, LPO en de Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne) werd Natuurpunt eigenaar van dit voor velen bekende natuurgebied.

Met dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt, niet in het minst aan degenen die zich ook financieel geëngageerd hebben.

Walter Roggeman


en nu vlug het beloofde geld storten... Laughing
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op wo 29 jul 2009, 19:57

Beste Argonne-liefhebber,

Het lijkt een sprookje, maar toch is het waar: de aankoop van de vijvers van Belval is een feit. Op 7 juli werd Natuurpunt bij notariële akte voor 55 % eigenaar in onverdeeldheid van ruim 203 ha vijvers en bossen in Belval. In overleg met onze Franse partners – LPO, de Conservatoire Champagne-Ardenne en de gemeente Belval – willen we nu dringend werk maken van de restauratie van de dijken van de grote vijvers. Het regulier beheer wordt toevertrouwd aan de Conservatoire Champagne-Ardenne, maar Natuurpunt zal alles van zeer nabij volgen door een vertegenwoordiging in de commissie van eigenaars, waarin we een doorslaggevende stem hebben. Samen met onze Franse collega’s zullen we een vrijwilligerswerking uitbouwen rond Belval, waarbij het verenigingsmodel van Natuurpunt en de JNM nog meer dan eens als inspirerend voorbeeld zal dienen.
De aankoop van deze unieke hotspot voor biodiversiteit was maar mogelijk dankzij de gulle giften van honderden Vlaamse en Nederlandse donateurs. Op dit ogenblik zijn reeds 85.000 euro giften beloofd en grotendeels ook overgemaakt aan Natuurpunt, maar met een globale restfinanciering van 280.000 euro blijft de enorme uitdaging om zo snel mogelijk de resterende 195.000 euro bij elkaar te brengen, en dit op een manier die niet ten koste gaat van de reguliere fondsenwerving voor de terreinaankopen in Vlaanderen. Mogen we je daarom nogmaals vragen om de bijgaande oproep voor giften maximaal te verspreiden onder vrienden en kennissen die een band hebben met de Argonne? Giften voor Belval zijn welkom op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding 'gift project 1410 Belval'. Voor de vrienden van de Argonne in het buitenland: IBAN-code BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB.
We hadden je beloofd dat we een feestje zouden bouwen als de aankoop zou doorgaan, en die belofte gaan we uiteraard houden. Bij deze nodigen we je van harte uit om samen met vrienden en kennissen af te zakken naar Belval voor het Groot Zomerfeest op zaterdag 22 augustus. Het gemeentebestuur van Belval stelt een forse kampeerweide pal tegenover de sluis van de grote vijver ter beschikking. Daarop kan jij je tentje plaatsen, eventueel ook al de dagen voordien. Het Frans-Vlaams feestcomité zorgt voor een grote ton met water voor de kampeerders, een feesttent, een lange toog met veel Gageleer, tafels en stoelen, een barbecue, een groentenbuffet, een vegetarisch buffet én een streepje muziek. Mogen we je vragen om vooraf in te schrijven voor het feestmaal? Dat wordt geserveerd op 22 augustus vanaf 17u; de prijs bedraagt 12,50 euro per volwassene en 10 euro per kind (-12 jaar); graag vóór 18 augustus reserveren via een mailtje naar belval@natuurpunt.be of een telefoontje naar Rik Desmet, 0497-87 56 14. Vergeet niet je keuze voor vlees of vegetarisch te vermelden!
Rik Desmet is de Argonne-kenner bij uitstek en één van de drijvende krachten achter het aankoopinitiatief in Belval. Hij kan je niet alleen inschrijven voor het feestmaal, maar kan je ook gouden tips geven voor adressen en contacten van chambres d’hôtes, gîtes en hotels in de wijde omgeving van Belval.
Mogen we je ook nog even het boek ‘Argonne, toekomst voor een verleden’ aanbevelen? Van de hand van Rik Desmet en Koen Van Den Berge en prachtig geïllustreerd met foto’s van Norbert Huys. Voor snelle beslissers, want de stock is beperkt! Bestellen kan via www.natuurpunt.be/winkel of via een mailtje naar winkel@natuurpunt.be. Bestelcode: NATHIS003. Prijs: 20 euro voor niet-leden, 18 euro voor leden van Natuurpunt.
We verwachten dat de streek van Belval al vanaf donderdag langzaam zal vollopen met Vlaamse en Nederlandse sympathisanten. Kom dus gerust een dagje vroeger; de horeca en onze kampeerweide verwachten je! Op zaterdag 22 augustus bieden we je alvast ook twee geleide bezoeken aan die je tot in het hart van het vijvercomplex van Belval voeren. Afspraak om 11u en om 15u op de kampeerweide aan de sluis van de grote vijver. Na de wandeling van 15u kan je rechtstreeks aanschuiven aan de feesttafel. Je bent van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,

Jan Loos
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op zo 06 jun 2010, 15:40

Beste donateur, beste sympathisant,

Ruim een jaar geleden lanceerden we één van de meest dringende oproepen ooit in de geschiedenis van het Vlaamse natuurbehoud. De toekomst van de vijvers van Belval in Noord-Frankrijk stond op het spel, voor velen synoniem voor een toplocatie voor biodiversiteit en de plek waar ze onvergetelijke waarnemingen deden. Natuurpunt had samen met haar Franse zusterverenigingen en het gemeentebestuur van Belval een constructie opgezet die kon leiden tot de aankoop van het gebied om zodoende de dreiging definitief af te wenden. Jullie reactie op onze oproep om een engagement als donateur op papier te zetten, was zo hartverwarmend dat de Raad van Bestuur van Natuurpunt besloot om tot de aankoop over te gaan. De rest is geschiedenis. Belval wacht nu een mooie toekomst als natuurreservaat.

Inmiddels is er heel wat gebeurd: er was dat onvergetelijk volksfeest op de rand van de vijver in augustus van vorig jaar, de aanstelling van Rik Desmet als conservator van het gebied namens Natuurpunt, de succesvolle benefietavonden overal in Vlaanderen, een kunstenaarsweekend in Belval, de creatie van een speciaal Belval-bier door De Gageleer cvba,...

Jullie gulle giften en sympathieke benefietacties brachten inmiddels al 110.000 euro bij elkaar, maar er blijft nog steeds een gat van 170.000 euro te dichten om de financiering van de aankoop helemaal rond te krijgen. En daarvoor hadden we ons tenslotte toch allemaal samen geëngageerd. Storten opnieuw toegelaten dus, niet in maar voor Belval, op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt met vermelding 'gift project 1410 Belval' (IBAN= BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB). Mogen we je ook vragen om het bericht in bijlage maximaal te verspreiden via mail, websites, afdelingstijdschriften (dringend!), facebook, ...?

Wie de goeie zaak wil steunen door de derde botteling van 6.000 liter Belval-bier te helpen wegwerken, contacteert Carl Grillet van De Gageleer cvba, carl@gegeleer.be <mailto:carl@gegeleer.be> . Sinds kort ook verkrijgbaar van 't vat!

We geven je graag ook nog even mee dat momenteel alleen de grote vijver in Belval nog droog staat. Etang du Haut, voorbij de middendijk, bleef al die tijd gevuld, en ook Le Normand, de kleinste van de drie vijvers, staat inmiddels al opnieuw onder water. Met dank aan Rik voor de opvolging! De verplichte studie over de toestand van de dijken en sluizen is afgerond. Ze zal nog dit najaar aanleiding geven tot grote herstelwerken aan de hoofddijk langs de weg. We gaan ervan uit dat ten laatste rond de jaarwisseling de afvoer van de grote vijver weer dicht kan en dat dan het vullen met neerslagwater kan beginnen. Volgend broedseizoen moet Belval weer helemaal in zijn oude glorie hersteld zijn!

We nodigen jullie tot slot ook héél graag uit voor het volgende Belval-feest, op zaterdag 21 augustus op de feestweide tegenover de grote vijver. Deze keer zullen ook onze Franse zusterverenigingen LPO en Conservatoire van de partij zijn. We starten het weekend al de vrijdagavond met een gezellig samenzijn bij het kampvuur op de camping in Les Charmontois. Zaterdag is eerst werkdag, waarbij we méér dan waarschijnlijk wilgen gaan trekken op Le Normand, de prachtige derde vijver van Belval... Zaterdagavond rond 17u steekt het college van burgemeester en schepenen de barbecue aan. Wie er vorig jaar bij was, weet wat dat betekent: een feest voor de smaakpapillen en amusement tot in de vroege ochtend!

Wie mee wil aanschuiven aan de feesttafel, dient zich wel vooraf in te schrijven. De prijs (exclusief drank) bedraagt 12,50 euro per volwassene en 10 euro per kind (-12 jaar). Graag reserveren via een mailtje naar belval@natuurpunt.be of een telefoontje naar Rik Desmet, 0497-87 56 14 of 09-386 46 63. Je kan je bijdrage voor de maaltijd vooraf overschrijven op rekening 979-5554889-92. Vergeet niet je keuze voor vlees of vegetarisch te vermelden! Rik kan je ook gouden tips geven over toffe logies in de regio.

We maken er opnieuw een onvergetelijk feest van. We verwachten je!


Met vriendelijke groeten, ook vanwege Rik, Ewoud en Noah,


Jan Loos

Natuurpunt - Diensthoofd Algemene Zaken & Beweging

015-29 72 66
0475-55 68 42

jan.loos@natuurpunt.be <mailto:jan.loos@natuurpunt.be>
www.natuurpunt.be <http://www.natuurpunt.be/>
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op wo 07 dec 2011, 00:08

Beste natuurliefhebberHet is alweer even geleden sinds jullie nieuws kregen over ons project in het Franse Belval-en-Argonne. Dankzij de gebundelde krachten van Natuurpunt, LPO (vogelbescherming van Frankrijk), CNPCA (de terrein beherende vereniging van de Champagne-Ardennes), gemeente Belval zelf en met bovendien forse steun van de Franse administraties, kon de vijver aangekocht worden. Zo werd de enorme natuurwaarde veilig gesteld.

De afgelopen jaren werd veel energie gestoken in het herstel van de dijk en sluis, een dure aangelegenheid, 130000 euro, maar volledig gesubsidieerd. Deze werken sleepten wat aan maar vorige maand ging de sluis eindelijk dicht zodat de vijver weer kan vollopen –zie foto - en de natuur zich kan herstellen. Jammer genoeg is het de afgelopen maanden bijzonder droog geweest in de Argonne maar de winter biedt ongetwijfeld soelaas.


In de toekomst zijn nog werken voorzien, hiervoor werd een uitgebreid beheerplan opgesteld. Zo willen we ook de middendijk verstevigen, de zijmeertjes herstellen, kijkhutten plaatsen, riet maaien….
Veel mensen steunden al financieel maar we hebben nog een lange weg af te leggen. We zijn er in geslaagd om al meer dan 110 000 euro te verzamelen, maar hebben nog ongeveer een gelijkaardig bedrag nodig. Voor kerst kan je de vijver dan ook een cadeau doen door een gift te storten op nummer 293-0212075-88 of IBAN BE56 2930 2120 7588, met vermelding project Belval, project 1410. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.Volgend jaar gaat het ‘Belvalfeest’ al voor de vierde keer door op zaterdag 25 augustus. Info hierover, nieuws en foto’s zijn steeds te vinden op de site www.etangs-belval-argonne.be.groeten

Rik Desmet

Noah Janssen
Natuurpunt


avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op do 02 aug 2012, 19:46

op 10 juli kreeg Natuurpunt van de Région Champagne-Ardenne het bericht dat de vijver van Belval erkend is als regionaal natuurreservaat

wie de restfinanciering wil mee helpen afronden : http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/campagnes-en-acties/belval_1608.aspx
avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  tseef op vr 25 mei 2018, 21:01

avatar
tseef

Aantal berichten : 19232
Leeftijd : 50
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: RED BELVAL !!!

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum