Vacatures

Ga naar beneden

Vacatures

Bericht  Peter Claus op di 17 maa 2009, 15:55

Regionaal Landschap Schelde-Durme werft aan

Regionaal Landschap Schelde-Durme wil samen met diverse partners uit de streek elke inwoner overtuigen van de waarde van natuur en landschap binnen haar werkingsgebied. Dit doen wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties rond natuur en landschap. Tegelijkertijd ontwikkelt het Regionaal Landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen uit de streek elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Landbouwers, natuur- en milieubeschermers, recreanten, gemeentebesturen en streekverenigingen. Iedereen verdient een stem in het overleg rond de toekomst van onze streek! Momenteel zijn wij voor onmiddelijke indiensttreding op zoek naar volgende collega om deze missie mee
waar te maken:


Medewerker landschappen ('Landschapsanimator', m/v)

Functieomschrijving
Als landschapsanimator ben je verantwoordelijk voor het landschapsluik binnen de werking van Regionaal Landschap Schelde-Durme. Je bent de spilfiguur in diverse concrete thematische en gebiedsgerichte acties en projecten in het kader van een actieve landschapszorg. Je ondersteunt particulieren bij de landschappelijk inrichting van hun eigendom, werkt aan de herwaardering van klein bouwkundig erfgoed, zorgt voor een deskundig en haalbaar beheer van de kleine landschapselementen in de streek, ondersteunt landbouwers bij de landschappelijke inrichting van hun bedrijf, organiseert de opkweek van autochtoon plantgoed, …

Je trekt deze acties en projecten vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein, nazorg); en zet hierbij het bestaande instrumentarium landschapszorg zo efficiënt mogelijk in. Je werkt nauw gezet samen met sociaal economie bedrijven en andere partners, communiceert helder met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.

Daarnaast werk je aan de promotie van landschapszorg in de streek. Dit doe je door het aansturen en vorm geven van de communicatie die het Regionaal Landschap rond landschapszorg voert en door de organisatie van vormingen en activiteiten voor het brede publiek. Kortom een uitdagende functie waarin je actief meebouwt aan een landschappelijk waardevolle streek.

Profiel
• Minimum diploma hoger onderwijs 1 cyclus of gelijkwaardig door ervaring.
• Goede kennis van natuur, landschap en cultuurhistoriek in het algemeen, in de streek van Schelde en Durme (streekkennis) in het bijzonder.
• Goede kennis van de wetgeving en het instrumentarium rond landschapszorg of bereid je hierin op korte termijn in te werken.
• Vertrouwd met het ontwikkelen van een landschappelijke visie en het vertalen ervan naar concrete acties op het terrein.
• Vertrouwd met de technische uitvoering van landschapszorg.
• Affiniteit met de landbouwsector.
• Positief ingesteld t.o.v. de werking en doelstelling van regionale landschappen.
• Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met de diverse doelgroepen, diplomatisch.
• Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken, initiatief durven nemen.
• In staat om mensen te coachen, motiveren en begeleiden.
• Communicatievaardig: vlotte en creatieve verbale en schriftelijke vaardigheden.
• Bereid zijn tot flexibele werking (bvb. avond- en weekendactiviteiten).
• Basiskennis PC toepassingen (MS Office); kennis van GIS (ArcView 3) en/of AutoCad zijn pluspunten.
• Rijbewijs B. Een eigen wagen is een pluspunt.

Werkvoorwaarden
• Voltijds contract van onbepaalde duur (proefperiode van 6 maanden), onmiddelijke indiensttreding.
• Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (op 1 minuut wandelen van het NMBS station).
• Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en kostenloos woon-werkverkeer met openbaar vervoer.
• Flexibele uurregeling.
• Een maatschappelijk relevante job.
• Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.

Aanwervingsprocedure
Kandidaten sturen voor 20 april 2009 een mail aan info@rlsd.be, met als onderwerp 'sollicitatie landschapsanimator', en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats eind april-begin mei. Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen
Joachim Calcoen
09/267.84.28
info@rlsd.be
www.rlsd.be
avatar
Peter Claus

Aantal berichten : 281
Registration date : 15-10-06

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  Peter Claus op di 17 maa 2009, 15:58

Regionaal Landschap Schelde-Durme werft aan

Regionaal Landschap Schelde-Durme wil samen met diverse partners uit de streek elke inwoner overtuigen van de waarde van natuur en landschap binnen haar werkingsgebied. Dit doen wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties rond natuur en landschap. Tegelijkertijd ontwikkelt het Regionaal Landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen uit de streek elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Landbouwers, natuur- en milieubeschermers, recreanten, gemeentebesturen en streekverenigingen. Iedereen verdient een stem in het overleg rond de toekomst van onze streek!
Momenteel zijn wij voor onmiddelijke indiensttreding op zoek naar volgende collega om deze missie mee waar te maken:


Medewerker communicatie (m/v)

Functieomschrijving
Als medewerker communicatie ben je verantwoordelijk voor de communicatieve acties van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Je volgt dagelijks de communicatienoden van het Regionaal Landschap op. In overleg met het team werk je een communicatiestrategie uit die er in slaagt de verschillende doelgroepen op een efficiënte manier te bereiken. Je bepaalt welke doelgroepen hoe benaderd worden en welke thema’s in de verf gezet worden. Je gaat op zoek naar nieuwe communicatie instrumenten en evalueert in hoeverre ze ingezet kunnen worden.
Vanuit de ontwikkelde communicatiestrategie neem je volgende taken op:

• Je coördineert redactie, lay-out, druk en verdeling/plaatsing van folders, brochures, infoborden, landschapskrant en digitale nieuwsbrief.
• Je staat in voor de verdere uitbouw en het up-to-date houden van de website.
• Je fungeert als aanspreekpunt voor de pers, centraliseert en verzorgt de perscontacten en bent verantwoordelijk voor persteksten en persmomenten.
• Je overlegt met communicatieve partners in de streek en tast de mogelijkheden af voor sponsoring/cofinanciering en mediapartnerschap.
• Je draagt actief bij tot de kwaliteit van publieks- en vormingsmomenten: keuze thema’s, ondersteunen organisatie, promotie, communicatie.
• Je ondersteunt de medewerker educatie bij de uitwerking van educatieve acties en producten.
Kortom een veelzijdige en creatieve job voor een kei in communicatie.

Profiel
• Minimum diploma hoger onderwijs 1 cyclus of gelijkwaardig door ervaring. Opleiding en/of ervaring rond communicatie en/of (natuur)educatie is een sterke plus.
• Communicatief zeer sterk, vooral schriftelijk. Perfect de Nederlandse taal beheersen.
• In staat om op een een creatieve manier een brede en diverse doelgroep te informeren / enthousiasmeren.
• Pragmatische geest en organisatorisch talent.
• Zelfstandig en nauwgezet kunnen werken met zin voor verantwoordelijkheid.
• Affiniteit met natuur en landschap in het algemeen en natuur en landschap in de streek van Schelde en Durme (streekkennis) in het bijzonder. Hierdoor kan je je vlot inwerken in de thematiek waar het Regionaal Landschap rond werkt.
• Positief ingesteld t.o.v. de werking en doelstelling van regionale landschappen.
• Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met de diverse doelgroepen.
• Bereid zijn tot flexibele werking (bvb. avond- en weekendactiviteiten).
• Gedegen kennis courante PC toepassingen (MS Office), affiniteit met internet en websites. Goede kennis van databankbeheer (Acces) en lay-out software is een pluspunt.
• Rijbewijs B. Een eigen wagen is een pluspunt.

Werkvoorwaarden
• Voltijds contract van onbepaalde duur (proefperiode van 6 maanden), onmiddelijke indiensttreding.
• Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (op 1 minuut wandelen van het NMBS station).
• Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en kostenloos woon-werkverkeer met openbaar vervoer.
• Flexibele uurregeling, mogelijkheid tot deeltijds werken.
• Een maatschappelijk relevante job.
• Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.

Aanwervingsprocedure
Kandidaten sturen voor 20 april 2009 een mail aan info@rlsd.be, met als onderwerp 'sollicitatie medewerker communicatie', en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats eind april-begin mei.
U kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.

Inlichtingen
Joachim Calcoen
09/267.84.28
info@rlsd.be
www.rlsd.be
avatar
Peter Claus

Aantal berichten : 281
Registration date : 15-10-06

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  Peter Claus op di 17 maa 2009, 16:01

Regionaal Landschap Schelde-Durme werft aan

Regionaal Landschap Schelde-Durme wil samen met diverse partners uit de streek elke inwoner overtuigen van de waarde van natuur en landschap binnen haar werkingsgebied. Dit doen wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties rond natuur en landschap. Tegelijkertijd ontwikkelt het Regionaal Landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen uit de streek elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Landbouwers, natuur- en milieubeschermers, recreanten, gemeentebesturen en streekverenigingen. Iedereen verdient een stem in het overleg rond de toekomst van onze streek!
Momenteel zijn wij voor onmiddelijke indiensttreding op zoek naar volgende collega om deze missie mee waar te maken:


Medewerker algemene ondersteuning (m/v)

Functieomschrijving

Als medewerker algemene ondersteuning sta je in voor de dagdagelijkse secretariaatstaken van het Regionaal Landschap. Je neemt telefoons op; beantwoordt algemene post; voert betalingen uit; maakt facturen op; voert boekhoudkundige verrichtingen uit en volgt bestellingen, leveringen en betalingen op. Daarnaast sta je in voor de algemene administratieve ondersteuning van het Regionaal Landschap. Je volgt de peroneelsadministratie op, je neemt deel aan teamvergaderingen en maakt hiervan het verslag op, je beheert de contactpersonendatabank, voert mailings uit, maakt kaartmateriaal aan, ordent de bibliotheek en het archief en je volgt de administratieve vzw verplichtingen op.
Ten slotte ondersteun je de collega's bij de uitwerking van projecten. Je houdt de projectadministratie bij, vraagt informatie op, maakt bestekken op, verzorgt gegevensverwerking en –beheer, maakt verslagen op, … Je werkt mee bij evenementen en cursussen (infostand, inschrijvingen, geven van informatie). Kortom een boeiende all-round job in een creatieve werksfeer.

Profiel
• Minimum diploma secundair onderwijs (bij voorkeur secretariaat) of gelijkwaardig door ervaring.
• Ervaring met administratief werk is een pluspunt.
• Correct in taalgebruik en goede schriftelijke vaardigheden.
• Diplomatisch, communicatief en toegewijd.
• Sterk in het plannen en organiseren van eigen werk, punctueel, met oog voor detail.
• Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken, initiatief durven nemen.
• Bereid om bij te leren en om je te verdiepen in administratief-technische procedures en toepassingen.
• Ook op lange termijn gemotiveerd voor het nemen van uitvoerende taken.
• Actieve betrokkenheid bij natuur- en milieuthema’s, streekkennis.
• Positief ingesteld t.o.v. de werking en doelstelling van regionale landschappen.
• Bereid zijn tot flexibele werking (bvb. avond- en weekendactiviteiten).
• Basiskennis PC toepassingen (MS Office); kennis van GIS (ArcView 3), lay-out software en/of MS Acces zijn pluspunten.
• Kennis van / ervaring met eenvoudige boekhoudkundige programma's is een pluspunt.
• Rijbewijs B. Een eigen wagen is een pluspunt.

Werkvoorwaarden
• Voltijds contract van onbepaalde duur (proefperiode van 6 maanden), onmiddelijke indiensttreding.
• Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (op 1 minuut wandelen van het NMBS station).
• Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en kostenloos woon-werkverkeer met openbaar vervoer.
• Flexibele uurregeling, mogelijkheid tot deeltijds werken.
• Een maatschappelijk relevante job.
• Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.

Aanwervingsprocedure
Kandidaten sturen voor 20 april 2009 een mail aan info@rlsd.be, met als onderwerp 'sollicitatie medewerker algemene ondersteuning', en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.
Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats eind april-begin mei. U kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.

Inlichtingen
Joachim Calcoen
09/267.84.28
info@rlsd.be
www.rlsd.be
avatar
Peter Claus

Aantal berichten : 281
Registration date : 15-10-06

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  Peter Claus op di 31 maa 2009, 10:13

UP!
avatar
Peter Claus

Aantal berichten : 281
Registration date : 15-10-06

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  tseef op di 31 maa 2009, 11:13

Peter Claus schreef:UP!

UP Question :700:
avatar
tseef

Aantal berichten : 19047
Leeftijd : 49
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  Zwammer op di 31 maa 2009, 13:20

tseef schreef:
Peter Claus schreef:UP!
UP Question :700:
UP Question :700: United Press ? Universeel peil ?
avatar
Zwammer

Aantal berichten : 792
Leeftijd : 67
Woonplaats : Overmere
Registration date : 20-01-07

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  Peter Claus op di 31 maa 2009, 15:00

Zwammer schreef:
tseef schreef:
Peter Claus schreef:UP!
UP Question :700:
UP Question :700: United Press ? Universeel peil ?

UP = omhoog. Zo breng je een stilstaand topic weer omhoog in de lijst! Wordt veel toegepast op internetfora.
avatar
Peter Claus

Aantal berichten : 281
Registration date : 15-10-06

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  tseef op di 31 maa 2009, 18:31

ah, ge kent da trukske ook... Wink Razz
avatar
tseef

Aantal berichten : 19047
Leeftijd : 49
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  tseef op wo 01 apr 2009, 00:25

nog iets over die aanwervingen door het RLSD : hebt ge zo niks voor sukkelaars zonder rijbewijs Peter... Very Happy
avatar
tseef

Aantal berichten : 19047
Leeftijd : 49
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  tseef op wo 10 feb 2010, 12:54

Regionaal Landschap Schelde-Durme werft aan

Regionaal Landschap Schelde-Durme wil samen met diverse partners uit de streek elke inwoner
overtuigen van de waarde van natuur en landschap binnen haar werkingsgebied. Dit doen wij door het
brede publiek te betrekken bij concrete acties rond natuur en landschap.
Tegelijkertijd ontwikkelt het Regionaal Landschap een platform waar verschillende maatschappelijke
groepen uit de streek elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Landbouwers, natuur- en
milieubeschermers, recreanten, gemeentebesturen en streekverenigingen. Iedereen verdient een stem in
het overleg rond de toekomst van onze streek!

Momenteel zijn wij voor onmiddelijke indiensttreding op zoek naar volgende collega om deze missie mee
waar te maken:

Projectmedewerker (m/v)

Functieomschrijving
Als projectmedewerker ben je mee verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van een ruim scala
aan projecten rond natuur en landschap (bvb: soortenbeschermingsprojecten steenuil, huismus,
vleermuizen, kerkuil, …; poelenproject; slotenproject; project wegbermbeheer; …).
Je trekt deze acties en projecten vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, technische
uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein, nazorg). Je
werkt hierbij nauw gezet samen met de verschillende actoren binnen de open ruimte (overheden,
natuurverenigingen, landbouwers, toeristische verenigingen, jagers, …). Je communiceert helder met alle
betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.
Kortom een uitdagende functie waarin je actief meebouwt aan een waardevolle streek.

Profiel
• Minimum diploma hoger onderwijs 1 cyclus of gelijkwaardig door ervaring.
• Grote affiniteit met natuur en landschap
• Positief ingesteld t.o.v. de werking van regionale landschappen in het algemeen, Regionaal Landschap
Schelde-Durme in het bijzonder.
• Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het platteland (natuursector,
landbouwers, recreanten, jagers), diplomatisch.
• Goede kennis van natuur en landschap in het algemeen, van natuur- en landschap in de streek van
Schelde en Durme (streekkennis) in het bijzonder.
• Vertrouwd met het spanningsveld op het platteland (natuur-landbouw-recreatie-jacht) en met de
werking van de regionale landschappen.
• Een netwerk binnen de streek (natuursector, landbouwers) strekt tot aanbeveling.
• Vertrouwd met organiseren en projectmatig werken
• In staat om mensen te coachen, motiveren en begeleiden
• Vlotte en creatieve verbale en schriftelijke vaardigheden.
• Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken, initiatief durven nemen.
• Bereid zijn tot flexibele werking (bvb. avond- en weekendactiviteiten).
• Aantoonbare ervaring met projectmatig werken in de milieusector (zowel beroepsmatig als vrijwillig)
strekt tot aanbeveling.
• Basiskennis PC toepassingen (MS Office).
• Kennis van GIS is een pluspunt.
• Rijbewijs B. Een eigen wagen is een pluspunt.

Werkvoorwaarden
• Voltijds contract van onbepaalde duur (proefperiode van 6 maanden), onmiddelijke indiensttreding.
• Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (op 1 minuut wandelen van het NMBS station).
• Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en kostenloos woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
• Flexibele uurregeling, vier extra verlofdagen.
• Een maatschappelijk relevante job.
• Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.

Aanwervingsprocedure
Kandidaten sturen voor 14 maart 2010 een mail aan info@rlsd.be, met als onderwerp 'sollicitatie
projectmedewerker', en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en
'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.
Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor
een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats in de loop van april 2010.
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen
Joachim Calcoen
09/267.84.28
info@rlsd.be
www.rlsd.be
avatar
tseef

Aantal berichten : 19047
Leeftijd : 49
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  tseef op za 16 okt 2010, 00:12

Regionaal Landschap Schelde - Durme werft aan

Regionaal Landschap Schelde - Durme wil samen met diverse partners uit de streek elke inwoner
overtuigen van de waarde van natuur en landschap binnen haar werkingsgebied. Dit doen wij door het
brede publiek te betrekken bij concrete acties rond natuur en landschap.
Tegelijkertijd ontwikkelt het Regionaal Landschap een platform waar verschillende maatschappelijke
groepen uit de streek elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Landbouwers, natuur- en
milieubeschermers, recreanten, gemeentebesturen en streekverenigingen. Iedereen verdient een stem in
het overleg rond de toekomst van onze streek!
Momenteel zijn wij voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar volgende collega om deze missie mee
waar te maken:

Projectmedewerker met startopdracht 'trage wegen' (m/v)

Functieomschrijving:
Als projectmedewerker ben je mee verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van een ruim scala
aan projecten rond natuur, landschap en platteland.
Je trekt deze acties en projecten vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, technische
uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein, nazorg). Je
werkt hierbij nauw gezet samen met de verschillende actoren binnen de open ruimte (overheden,
natuurverenigingen, landbouwers, toeristische verenigingen, jagers, …). Je communiceert helder met alle
betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.
Initieel werk je voltijds aan het project 'Herstel van trage wegen langs Schelde en Durme'. Na verloop van
tijd word je in onderling overleg ook ingeschakeld op andere thema's.
Kortom een uitdagende functie waarin je actief meebouwt aan een waardevolle streek.

Profiel:
Voorwaarden:
• Minimum diploma hoger onderwijs 1 cyclus of gelijkwaardig door ervaring.
• Vertrouwd met organiseren en projectmatig werken.
• Goede kennis van natuur en landschap in het algemeen, van natuur- en landschap in de streek van
Schelde en Durme (streekkennis) in het bijzonder.
• Beschikken over volgende sociale vaardigheden: diplomatisch ingesteldheid, leiding en initiatief durven
nemen, vaardig in onderhandelen, zowel zelfstandig als in team kunnen werken, luisterbereid,
communicatief.
• Positief ingesteld t.o.v. de werking van regionale landschappen in het algemeen, Regionaal Landschap
Schelde -Durme in het bijzonder.
• Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het platteland (natuursector,
landbouwers, recreanten, jagers).
• Basiskennis PC toepassingen (MS Office).
• Rijbewijs B.
Pluspunten:
• Ervaring met GIS.
• Vertrouwd met het spanningsveld op het platteland (natuur - landbouw - recreatie - jacht) en met de
werking van de regionale landschappen.
• Een netwerk binnen de streek (natuursector, landbouwers).
• Bereid zijn tot flexibele werking (bvb. avond- en weekendactiviteiten).
• Aantoonbare ervaring met projectmatig werken in de milieu- en natuursector (zowel beroepsmatig als
vrijwillig).
• Technische basiskennis over inrichting van zacht recreatieve infrastructuur.
• Beschikken over een eigen wagen.
Werkvoorwaarden
• Voltijds contract van onbepaalde duur (proefperiode van 6 maanden), onmiddellijke indiensttreding.
• Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (op 1 minuut wandelen van het NMBS station).
• Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en kosteloos woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
• Flexibele uurregeling, 4 extralegale verlofdagen.
• Mogelijkheden tot 4/5de werken.
• Een maatschappelijk relevante job.
• Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.

Aanwervingsprocedure
Kandidaten sturen voor 11 november 2010 een mail aan info@rlsd.be, met als onderwerp 'sollicitatie
projectmedewerker trage wegen', en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en
'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.
Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor
een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats in de loop van november 2010.
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen
Joachim Calcoen
052 33 89 10
joachim@rlsd.be
www.rlsd.be
avatar
tseef

Aantal berichten : 19047
Leeftijd : 49
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

vacature vzw Durme

Bericht  noumea op do 19 mei 2011, 10:09

Vacature: educatief- en verenigingsmedewerker vzw
Durme (M/V)

Vzw Durme (www.vzwdurme.be) is een structureel uitgebouwde en erkende regionale natuur- en
milieuvereniging in Vlaanderen. Ze bestaat 42 jaar en de werking is gedragen door vrijwilligers en 9
personeelsleden. Zij beheert 2 natuureducatieve bezoekerscentra en 380 ha natuurgebied ingedeeld
in 12 erkende natuurreservaten. Zij is actief in 11 gemeenten, heeft 4 afdelingen in de regio en
publiceert een eigen tijdschrift ‘Durme- en Scheldeland’.
Wij zoeken, voor een zo spoedig mogelijke indiensttreding op basis van een contract
voor onbepaalde duur, een educatief- en verenigingsmedewerker (M/V)

Je functie:
Educatie:
- je begeleidt groepen van verschillende leeftijden in de natuurgebieden van vzw
Durme als natuurgids
- je bent bereid tot weekendwerk voor het open houden van het bezoekerscentrum
- je ontwikkelt samen met de andere educatieve medewerkers activiteiten en
vormingen over het ganse werkingsgebied
Verenigingswerk:
- je staat in voor het aanwerven en opleiden van nieuwe vrijwilligers
- je volgt de interne werking van vzw Durme op en werkt voorstellen ter verbetering
uit
- je zorgt dat de huisstijl van vzw Durme wordt toegepast en dat de vereniging op een
zo breed mogelijk vlak zich profileert
- je werkt samen met de Coördinator Reservatenwerking mee aan de toegankelijkheid
en openstelling van de reservaten
- je werkt in de redactieraad mee aan de inhoud van het tijdschrift
- je coördineert de ledenwerving en de promovoering van vzw Durme
- je staat in voor de werving van adverteerders van het tijdschrift Durme- en
Scheldeland
- je volgt het beleid van koepelvereniging BBL op
- je ondersteunt de lokale afdelingen
- je bent verantwoordelijk voor de externe communicatie van de vereniging
Administratie
- je maakt het jaarverslag en het tweejaren programma van de vereniging op
- je bent verantwoordelijk voor het MINA subsidiedossier

Je profiel:
Je hebt een bacheloropleiding gevolgd (of gelijkwaardig door ervaring), waarbij je pedagogische
vaardigheden hebt ontwikkeld. Je bezit een brede interesse voor en kennis van de natuur in
Vlaanderen en kunt dit op een boeiende manier overbrengen naar diverse doelgroepen. Je bent
creatief, initiatiefnemend, communicatief, stipt en flexibel van aard. Je kunt goed over weg met de
courante computertoepassingen zoals MS Office en internet. Kennis van en ervaring met layoutprogramma’s
zoals Indesign, Quark Xpress of Photoshop zijn pluspunten. Bij voorkeur ben je
gevestigd in het werkingsgebied van vzw Durme en ben je in bezit van een rijbewijs B of bereid dit te
behalen.

Ons aanbod: De kans om in één van de grootste NME-centra in Vlaanderen aan de slag te gaan in
een aangename en motiverende werksfeer en met de ruimte voor eigen ontplooiing en motiverende
werksfeer. Een voltijds contract van onbepaalde duur (met proeftijd van 6 maanden) op basis van een
38 uren-week (incl. compensatie omwille van avond- en weekendwerk). Een salaris volgens Paritair
Comité 329 sectorbarema B1c en een verplaatsingsvergoeding voor het woonwerkverkeer.

Spreekt deze functie je aan?
Stuur dan je gemotiveerd schrijven, samen met je curriculum vitae voor 6 juni 2011 naar vzw Durme,
t.a.v. de raad van bestuur, Molsbergenstraat 1 9160 Lokeren of via mail naar:
heleentje.debrauwer@vzwdurme.be

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Heleentje De Brauwer, 09 348 30 20 of
heleentje.debrauwer@vzwdurme.be

Zie ook www.vzwdurme.be

noumea

Aantal berichten : 134
Registration date : 05-12-07

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  tseef op wo 22 jun 2011, 00:04

nieuw bloed gevraagd voor het RLSD...
Bijlagen
vacature coördinator_RLSD.pdf Je hebt geen toestemming om bijlagen te downloaden.(104 KB) Gedownload 2 keer
avatar
tseef

Aantal berichten : 19047
Leeftijd : 49
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  tseef op di 19 dec 2017, 00:32

avatar
tseef

Aantal berichten : 19047
Leeftijd : 49
Woonplaats : Overmere
Registration date : 24-09-06

http://www.overmeersevogels.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  Wes op di 19 dec 2017, 20:34

Tan nog mee nen foto van mij ;-)
avatar
Wes

Aantal berichten : 1409
Leeftijd : 41
Woonplaats : Wetteren
Registration date : 07-11-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  Peter Claus op di 26 dec 2017, 12:15

Ik ben op zoek naar een nieuwe collega:
https://werkgevers.vdab.be/include/vacature/56917851
avatar
Peter Claus

Aantal berichten : 281
Registration date : 15-10-06

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Vacatures

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum